Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pouť brněnské mládeže do Křtin

7. 5. 2007

Od roku 1996, vždy 8. 5., v den svátku Panny Marie prostřednice všech milostí, jsou skupinou ELPIS pod záštitou Diecézního centra mládeže zváni mladí lidé z Brna a okolí na pěší pouť. Vychází se pokaždé z jiného místa na okraji města, aby se vždy novými cestami směřovalo branou Moravského krasu do stejného cíle, starobylého poutního místa s chrámem Jména Panny Marie ve Křtinách.


 

Smyslem putování mladých je možnost vzájemného poznání mezi sebou a nabídka společně se svými kněžími strávit den v přírodě vyplněný cíleným programem. Ten bývá inspirovaný mottem, které Svatý otec každoročně adresuje mladým lidem celého světa. Letos se bude odvíjet v duchu poselství papeže Benedikta XIV: „Jako jsem já miloval Vás, tak se vy milujte navzájem.“(Jan 13,34.)

Program pokračuje i ve křtinském chrámu a vrcholí zde koncelebrovanou mší svatou.
Účastníci pouti jsou vyzýváni, aby kromě svých osobních úmyslů vložili do této poutě i prosby k Matce Boží za náš národ a jeho politiky.

S mladými poutníky se pravidelně vydává na cestu také generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, a k radosti pořadatelů se připojují i hendikepovaní mladí lidé z Ústavu sociální péče na Kociánce. Poutní kříž - symbol putování mladým požehnal bývalý apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giovanni Coppa.

sraz: v 9:09 Maloměřice na zastávce Proškovo nám.

spojení: tramvaj č. 4 z Hlavního nádraží, odjezdy v 8:20, 8:36, 8:51 autobus 75 ze Staré Osady, odjezdy v 8:33, 8:48, 8:03

Předpokládaný odjezd zpět do Brna v 18:15 ze Křtin. (lístek IDS JMK 19 Kč)

dotazy: směřuj na Františka Mikulce, animator@email.cz
Stačí když dojdeš, nemusíš se přihlašovat.

Skupina Elpis je otevřenou skupinou mladých lidí zastupujících jednotlivé farnosti brněnského děkanátu (město Brno a několik nejbližších obcí). Pracuje z vlastní iniciativy ve prospěch mladých ve svých farnostech pod záštitou Diecézního centra mládeže při brněnském biskupství.